มาดูชนิดและรุ่นของ ESP32 ของ Espressif Systems กัน

สำหรับ Post นี้ ผมเอาข้อมูลจาก Wi-Fi & Bluetooth MCUs and AIoT Solutions I Espressif Systems มาฝากกันครับ เพียงแต่ผมทำเป็นไฟล์ PDF พร้อม Bookmark มาให้เพื่อสะดวกในการค้นหา จุดประสงค์คือ ต้องการให้ผู้ที่สนใจ ศึกษา ชนิดและรุ่นของ ESP32 ครับว่า มันมีรุ่นอะไรบ้าง เทียบกับที่เราซื้อมามันคือรุ่นไหน ของค่ายไหนที่ผลิตมา จะได้เข้าใจมากขึ้นในภาพรวม

Chipsets _ Espressif Systems.pdf (491.5 KB)

Development Boards _ Espressif Systems.pdf (1.4 MB)

Modules _ Espressif Systems.pdf (886.3 KB)

ลองโหลดไปดูครับ ติดคอมไว้ มีประโยชน์ดี