พี่ๆช่วยด้วยครับ ESP32 มันขึ้น rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)

rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:1
load:0x3fff0018,len:4
load:0x3fff001c,len:1216
ho 0 tail 12 room 4
load:0x40078000,len:10944
load:0x40080400,len:6388
entry 0x400806b4

ขึ้นตามนี้เลยครับ ไม่รู้ว่าติดที่อะไร ตอนแรกก็ใช้ได้ปกติครับ ช่วยด้วยยยย!!!