ESP32 WiFi Color Display Kit Grande เป็นชุดหน้าจอสัมผัส 3.5 นิ้ว แบบบัดกรี

ThingPulse “ESP32 WiFi Color Display Kit Grande” เป็นชุดคิทจอแสดงผล IoT แบบบัดกรีที่ใช้ ePulse Feather บอร์ดพัฒนา ESP32 ประหยัดพลังงาน และจอแสดงผลสี TFT ความละเอียด 320×480 ขนาด 3.5 นิ้ว พร้อมอินเทอร์เฟซระบบสัมผัสแบบ capacitive ชุดคิทนี้สามารถใช้กับแอปพลิเคชันจอแสดงผลแบบสัมผัสได้ทุกประเภท รวมถึงการตรวจวัดสภาพอากาศ ( weather station) ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือจอแสดงข้อมูล Windows, Linux หรือ Mac OS ที่เชื่อมต่อด้วย Bluetooth ESP32 WiFi Color Display Kit ประกอบด้วย: บอร์ดพัฒนา ePulse Feather ที่ใช้ ESP32 พลังงานต่ำพร้อม Flash 8MB  และ SPRAM 8MB ตามform factor ของ Adafruit Feather จอแสดงผลสี TFT  ขนาด 3.5 นิ้ว ความละเอียด 320×480 (ใช้ชิป ILI9488 เป็นตัวควบคุมจอ) พร้อมอินเทอร์เฟซระบบสัมผัสแบบ capacitive (ใช้ชิป F [...]


อ้างอิง : https://th.cnx-software.com/2023/06/17/esp32-wifi-color-display-kit-grande-3-5-inch-touchscreen-display-soldering-kit/