Esp8266 วัดสัญญาณเสียง Analog

ขอแนวทาง esp8266 วัดค่าสัญญาณเสียง analog จากกล่อง settopbox แนะนำด้วยครับ

1 Likes

คือยังไงครับ รับเสียงจากช่องไหน แค่อยากเห็น แอมพิจูด ของคลื่นเสียงเฉยๆ หรอ

สัญญาณเสียงช่อง RCA ถ้าเสียงเบาเกินค่าที่กำหนดให้แจ้งเตือนครับ

น่าจะต้องใช้ตัวแปลง analog to digital นะ

พอมีตัวอย่างไหมครับ

code

#include <TVout.h>
#include <fontALL.h>
TVout TV;
unsigned char x,y;

void setup() {

x=0;
y=0;
TV.begin(PAL);
TV.select_font(font6x8);

}

void loop() {

TV.clear_screen();
x=0;
y=0;
for (char i = 32; i < 127; i++) {
TV.print_char(x*6,y*8,i);
x++;
if (x >= TV.char_line()) {
y++;
x=0;
 }

}

TV.delay(1000);
TV.clear_screen();
TV.println("Fill the Screen\nPixel by Pixel");
TV.println("thecustomizewindows.com\nPixel by Pixel");
TV.delay(1000);
TV.clear_screen();
for(x=0;x<TV.hres();x++){
for(y=0;y<TV.vres();y++){
TV.set_pixel(x,y,1);

 }

}

TV.delay(1000);
TV.clear_screen();
TV.print("Draw some lines");
TV.delay(1000);
x = TV.hres() - 1;
for(y=0;y<TV.vres();y++){
TV.draw_line(0,y,x-y,y,2);
}

TV.delay(1000);

}

ตัวช่วยแปลง

ขอบคุณครับ เดี๋ยวลองดูครับ

ส่วนการจะไปเข้าขาไหนของ esp8266 ก็เทียบขาจาก arduino เอาก็ได้ละ

ตอนนี้รับค่ามาได้แล้วครับ แต่ติดปัญหาตรงค่าที่จะแจ้งเตือนมันสวิง สามารถกำหนดค่าที่ส่งมาเท่ากับที่กำหนด 5 ครั้งติดต่อกัน แล้วแจ้งเตือน output ได้ไหมครับ

เอามาเฉลี่ยกัน 3 ครั้ง ค่อยนำมาคำนวณก็ได้ครับ มันจะนิ่งกว่า นอยมันน่าจะมีแหละ ต่อแบบไหน อยากเห็นจัง ถ่ายมาดูหน่อยสิ

ต่อแบบนี้ครับ