เราสามารถเชื่อมต่อ esp8266 กับ arduino r3 โดยให้ esp8266 เป็นตัวรับข้อมูลได้มั้ยครับ

เราสามารถเชื่อมต่อ esp8266 กับ arduino r3 โดยให้ esp8266 เป็นตัวรับข้อมูลได้มั้ยครับ

ก็ได้ละครับ ต้องถามว่าจะส่องแบบไหน