หาผู้รู้ครับ esp8266 + sd card ลองเทสแล้วใช้ไม่ได้

ผมต่อตามนี้แล้วครับ


แต่พอรันแล้ว serial monitor ไม่ขึ้นข้อความอะไรเลย

ไม่เกี่ยวกับการต่อแล้วละ เหมือนอัพโค้ตยังไม่เข้าเลยมีบอร์ดอื่นมาลองไหม

บอร์ด esp8266 หรอครับ

ตัว esp8266 ผมลองรันโค้ดอื่นก็ใช้ได้ปกตินะครับ


ตอนนี้มันขึ้นอย่างนี้ครับ

ต้อนนีลองโค้ดสำหรับเทสได้แล้วครับแต่ผมมีข้อสงสัยที่อยากจะถามครับ ก่อนหน้านี้ผมรันโค้ดแล้วไฟบน esp8266มันติดตลอดนะครับแต่ตอนนี้ไฟมันไม่ติดแล้วทั้งที่ใช้โค้ดเหมือนเดิม อุปกรณ์ยังทำงานอยู่ปกตินะครับ

ไฟอะไรครับที่ติด

ตรงนี้ครับ
image