Esp8266 ต่อ sensor 3 ตัว

ถ้าผมจะต่อ sensor 3 ตัวเข้ากับ esp8266 แล้วแสดงผลบนแอพ blynk พอจะทำได้ไหมครับ

ลองหา Sensor แบบ I2C ดูครับ เพราะเราสามารถ กำหนด Address ให้มันได้