ต้องการให้ esp8266 เชื่อมต่อ Wifi จาก Access point และเป็น station ปล่อยสัญญาณ Wifi ให้อุปกรณ์ IOT ต่อครับ

ขอแนวทางหน่อยครับ
ต้องการให้ esp8266 เชื่อมต่อ Wifi จาก Access point และเป็น station ปล่อยสัญญาณ Wifi ให้อุปกรณ์ IOT ต่อครับ

ผมใช้ esp32 Nat Router ครับ สำเร็จรูปมาแล้ว แค่เข้าไป ตั้งค่าเท่านั้นเอง

อันนี้น้องเค้าเอาไปใช้จริงที่โรงพยาบาลครับ ESP32 แบบมีเสา รับสัญญาณได้มากกว่าแบบไม่มีเสา
คุณสมบัติคือ

  1. รับสัญญาณ จาก Router ที่บ้านหรือที่ทำงานเข้ามา
  2. แจก IP ให้กับอุปกรณ์ IoT ที่เข้ามาต่อพ่วง

เครื่องมือ Download ตาม link เลยครับ ถ้าสนใจ

https://drive.google.com/file/d/1yewElZa6uNKeoFdnZIiJRbEoRkVns2NJ/view?usp=sharing

ดังนั้น เชื่อมต่อ Wifi จาก Access point และเป็น station ปล่อยสัญญาณ Wifi ให้อุปกรณ์ IOT ต่อ ก็เป็นลักษณะเดียวกันครับ แต่ไม่มี Internet เท่านั้นเอง