Esp8266 ต่อ wifi กับของหอหรือวิลัย ไม่ได้แก้ยังไงครับ

const char* ssid = "Your network";
 //การประกาศสร้างตัวแปรเก็บ Your network เครื่อข่าย WiFi ชื่อว่า ssid 
const char* pass = "Password";
 //การประกาศสร้างตัวแปรเก็บ Password ของเครื่อข่าย WiFi ชื่อว่า pass

ถ้าใช้ wifi ที่บ้านหรือว่าต่อกับมือถือ สามารถต่อได้ปกติ แต่ถ้าเอาไปต่อที่หอหรือว่าวิลัย เปลี่ยนชื่อกับ password แล้วไม่สามารถต่อได้ครับ จะมีวิธีแก้ยังไงครับ

ส่วนใหญ่จะมี หน้าอีกหน้านึ่งให้ login อีกรึป่าว

ใช่ครับ มันต้องมี username กับ password แต่ให้ใส่แต่ ssid กับ password เลยไม่ทราบว่าจะใส่ username เข้าไปยังไงครับ พึ่งหัดใช้ได้ 1 อาทิตย์เองครับ จะแก้ยังไงได้บ้างครับ

เท่าที่ตามเรื่องนี้มา ในกลุ่มใหญ่ก็บอกว่าไม่ได้ครับ มันไม่รองรับ

ขอบคุณครับ