ช่วยหน่อยค่ะ esp8266 ไม่เชื่อมWiFi ค่ะ

รบกวนช่วยหน่อยคะ esp8266 ไม่เชื่อม wifi

ขอข้อมูล โค้ต และ ภาพ error