เชื่อมต่อ esp8266 กับ คอมพิวเตอร์ ไม่ได้ครับ

RODATA : 700  ) / 81920 - constants       (global, static) in RAM/HEAP 


BSS  : 24936 )     - zeroed variables   (global, static) in RAM/HEAP 


Sketch uses 261100 bytes (24%) of program storage space. Maximum is 1044464 bytes.
Global variables use 26888 bytes (32%) of dynamic memory, leaving 55032 bytes for local variables. Maximum is 81920 bytes.
esptool.py v2.8
Serial port COM1
Connecting........_____....._____....._____....._____....._____....._____.....____Traceback (most recent call last):
 File "C:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.6.3/tools/upload.py", line 65, in <module>
  esptool.main(cmdline)
 File "C:/Users/Admin/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.6.3/tools/esptool\esptool.py", line 2890, in main
  esp.connect(args.before)
 File "C:/Users/Admin/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.6.3/tools/esptool\esptool.py", line 483, in connect
  raise FatalError('Failed to connect to %s: %s' % (self.CHIP_NAME, last_error))
esptool.FatalError: Failed to connect to ESP8266: Timed out waiting for packet header
esptool.FatalError: Failed to connect to ESP8266: Timed out waiting for packet header

_

ตอนอัพโหลดได้เสียบสาย Rx Tx ไว้บ้างรึป่าวครับ

ได้แล้วครับเพียงแค่เปลี่ยนสายusbครับ

เยี่ยมครับ ถ้าไม่ได้เสียบสาย Rx Tx ไว้ก็ต้องเปลี่ยนสายอัพโหลดเท่านั้น อย่างที่เราได้ทำไป เนื่องจากไฟเลี้ยงบอร์ด ขณะอัพโหลดอาจไม่เพียงพอ เพราะสายไฟข้างในเล็กเกินไป หรือคุณภาพต่ำ