พอจะจะมีวิธีแก้ไหมครับ esptool.FatalError: Failed to connect to ESP8266: Timed out waiting for packet header

Sketch uses 339556 bytes (32%) of program storage space. Maximum is 1044464 bytes.
Global variables use 28844 bytes (35%) of dynamic memory, leaving 53076 bytes for local variables. Maximum is 81920 bytes.
esptool.py v2.6
2.6
esptool.py v2.6
Serial port COM1
Connecting........_____....._____....._____....._____....._____....._____.....____Traceback (most recent call last):
  File "C:\Users\USER\Documents\ArduinoData\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.2/tools/upload.py", line 25, in <module>
    esptool.main(fakeargs)
  File "C:/Users/USER/Documents/ArduinoData/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.2/tools/esptool\esptool.py", line 2653, in main
    esp.connect(args.before)
  File "C:/Users/USER/Documents/ArduinoData/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.2/tools/esptool\esptool.py", line 468, in connect
    raise FatalError('Failed to connect to %s: %s' % (self.CHIP_NAME, last_error))
esptool.FatalError: Failed to connect to ESP8266: Timed out waiting for packet header
esptool.FatalError: Failed to connect to ESP8266: Timed out waiting for packet header

ขึ้นอย่างนี้ทำยังไงบ้างครับ

เลือก com ถูกรึป่าวครับ

หมายถึง port หรอรึป่าวครับ

ใช่ครับ มันขึ้นที่พอร์ตไหน

ของผมมันมีให้เลือกแค่ port เดียวครับผม