อยากทราบวิธีแก้ครับ esptool.FatalError: Failed to connect to ESP8266: Timed out waiting for packet header

ไม่รู้จะแก้ยังไงแล้วครับ

ตัดภาพกับ code มาดูหน่อยครับ