กลุ่มคำศัพท์ Family ครอบครัวและเครือญาติ


(Permpol Thanapunnamas) #1

กลุ่มคำศัพท์ ภาษาอังกฤษ ครอบครัวและเครือญาติ

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
parend [แพ เรน] พ่อและแม่
uncle [อัง เคิล] ลุง น้า อาผู้ชาย
aunt [อ็านท] ป้า น้า อาผู้หญิง
father-in-law [ฟา เฎอร อิน ลอ] พ่อสามีหรือพ่อภรรยา
mother-in-law [มัดเฎอร อิน ลอ] แม่สามีหรือแม่ภรรยา
cousin [คัส ซิน] ลูกพี่ลูกหรือ น้องญาติ
sister-in-law [ซิส เทอร อิน ลอ] พี่สะใภ้, น้องสะใภ้
brother [บรัด เฎอร] พี่ชาย, น้องชาย
brother-in-law [บรัด เฎอร อิน ลอ] พี่เขย, น้องเขย
sister [ซิส เทอร] พี่สาว, น้องสาว
niece [นีส] หลานสาว
nephew [เน็ฟ ฟิว] หลานชาย
daughter [ดอ เทอร] ลูกสาว
son-in-law [ซํน อิน ลอ] ลูกเขย
daughter-in-law [ดอ เทอร อิน ลอ] ลูกสะใภ้
son [ซัน] ลูกชาย
grandson [แกรนด ซัน] หลานชาย
granddaughter [แกรนด ดอ เทอร] หลานสาว