เก็บข้อมูลการ Flash ESP32 ที่ทำแล้วได้ผล

ชื่อไฟล์ Address
bootloader.bin 0x1000
at_customize.bin 0x20000
server_cert.bin 0x24000
server_key.bin 0x26000
server_ca.bin 0x28000
client_cert.bin 0x2a000
client_key.bin 0x2c000
client_ca.bin 0x2e000
phy_init_data.bin 0xf000
esp-at.bin 0x100000
partitions_at.bin 0x8000

ไฟล์ที่ใช้มี 2 ไฟล์ คือไฟล์ โปรแกรม กับไฟล์mี่จะ Flash ลงเครื่อง ESP32

1

1.File Flash ESP32-WROOM-32 AT Bin V2.0
โหลดได้ที่ https://www.espressif.com/en/support/download/at?keys=&field_type_tid[]=13
2. flash_download_tools_v3.6.8
โหลดได้ที่ https://www.espressif.com/en/support/download/other-tools

จากนั้นทำตามคลิป


3 Likes

เป็นประโยชน์มากเลย ขอบคุณครับ :pray: