ฟรีดริช วิลเฮ็ล์ม นีทเชอ ( Friedrich Wilhelm Nietzsche )

ฟรีดริช วิลเฮ็ล์ม นีทเชอ (ชื่อเยอรมันคือ: Friedrich Wilhelm Nietzsche ) เป็นนักปรัชญา, คีตกวี , นักวิจารณ์วัฒนธรรม, นักกวี, ปราชญ์ภาษากรีกและละติน และนักนิรุกติศาสตร์ชาวเยอรมัน ผลงานของเขามีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อปรัชญาตะวันตกและ องค์ปัญญายุคใหม่อย่างล้นหลาม

เขาเริ่มทำงานเป็นนักนิรุกติศาสตร์คลาสสิก ก่อนจะแปรผันตัวเอง มาเป็นนักปรัชญาแทน เขาเป็นคนแรกที่ได้เป็นอาจารย์สาขานิรุกติศาสตร์ ^{[1]} ที่อายุน้อยที่สุดของมหาวิทยาลัยบาเซิลในปี ค.ศ. 1869 อายุเพียง 24 ปีเท่านั้น

กับประโยคที่เข้ากล่าวว่า

Eng.

He who would learn to fly one day must first learn to stand and walk and run and climb and dance one cannot fly into flying.

Thai.

ผู้ใดอยากจะบินได้ ต้องเริ่มเรียนรู้ที่จะยืน เดิน วิ่ง ปีน และเต้นรําก่อนเพราะไม่มีใครสามารถบินได้ในทันที

^{[1]} นิรุกติศาสตร์ คำว่า “นิรุกติ” แปลว่า “ภาษา” ส่วนคำว่า “ศาสตร์” แปลว่า “วิชา” หรือแปลให้เข้าใจง่ายขึ้นคือ “การเรียนรู้สิ่ง ๆ หนึ่ง” ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554

1 Like

PUYIOT September 19, 2020, 2:16pm #2

อยากได้อะไรก็ต้องเรียนรู้พื้นฐานมันก่อน​ อืม… ผมเข้าใจมันนะ​ ใช้ได้กับหลายๆเรื่อง

1 Like

Remy_Martin (Permpol Thanapunnamas) September 20, 2020, 11:37am #3

ต่อไปจะเอามาลงเรื่อยๆ นะครับ เอาไว้ให้ตัวผมเองนี้แหละ อ่าน โถ่ววว