ตัวอย่างการ Gen PWM ด้วย ปรับดิวตี้ไซเคิ้ลด้วย ตัวต้านทานแบบปรับค่าได้

ตัวอย่างการใช้งานตัวแปลงสัญญาณ อนาล็อก/ดิจิตอล อ้างอิงแรงดันสูงสุด 5V – 1023 (ความละเอียด 10 บิต) Vref เท่ากับ 5V รับค่าอนาล็อกด้วยพอร์ต A0 และแสดงสัญญาณ PWM ความสว่างของหลอด LED สีแดงด้วย

Code

int sensorValue = 0;

void setup()
{
  pinMode(5,OUTPUT);
}

void loop()
{
  
  sensorValue = analogRead(A0);
  // หารค่านี้ด้วย 4 เพื่อนำกลับมาอยู่ในช่วง 0-255
  // หารด้วย 4 จะได้สองทางซ้าย
  // 10 บิต (0 ถึง 1023) เลื่อนไปทางซ้ายเราจะได้ 8 บิต (0 ถึง 255)
  analogWrite(5,(sensorValue>>2));
}

ทดสอบ สร้างสัญญาณ PWM ด้วยแรงดัน 1.10 โวลต์

ทดสอบ สร้างสัญญาณ PWM ด้วยแรงดัน 1.90 โวลต์

Simulate