เคสโลหะของบอร์ด IO สำหรับ Raspberry Pi Compute Module 4

“CM4 IO Computer” เป็นบอร์ด IO ของ Raspberry Pi Compute Module 4 ที่อย่างเป็นทางการเป็นเคสโลหะพร้อมกับโมดูล Raspberry Pi CM4 ซึ่งไม่ใช่เป็นสิ่งใหม่ ได้เปิดตัวตั้งแต่ปี 2021 แล้ว เคสสำหรับบอร์ด IO CM4 และเมื่อซื้อชุดเต็ม บริษัทจะไม่มี Raspberry Pi CM4 system-on-modules มาให้อาจเป็นเพราะหายาก แพลตฟอร์มการพัฒนา บอร์ด IO ของ Raspberry Pi Compute Module 4  จึงไม่ได้รับการปรับให้เหมาะสมทั้งราคาหรือขนาด ที่เห็นได้ชัดมีอย่างน้อย 2 บริษัท – EDATEC และ Waveshare ที่สร้างเคสโลหะสำหรับบอร์ด CM4 กล่องเคสโลหะของ EDATEC ของบอร์ด IO สำหรับ Compute Module 4 เคสนี้มีขนาด 171.5 x 109.5 x 28.5 มม. และมีช่องเข้าถึงพอร์ตทั้งหมดของบอร์ด carrier board รวมถึงช่องเปิดสำหรับกล้องและสายไฟแบน (flat cable) สำหรับจอแสดงผล, ปุ่มเปิด/ปิด, คอนเ [...]


อ้างอิง : https://th.cnx-software.com/2023/03/31/metal-enclosures-raspberry-pi-compute-module-4-io-board/