เจมส์ วัตต์ (James Watt)

เจมส์ วัตต์ (อังกฤษ: James Watt) เป็นวิศวกรเครื่องกล, นักประดิษฐ์ และนักเคมี ชาวสกอต เขาเป็นผู้ปรับปรุงเครื่องจักรไอน้ำเมื่อปี 1712 ของโทมัส นิวโคเมน จนสำเร็จเป็นเครื่องจักรไอน้ำวัตต์ในปี 1776) นำไปสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรม ซึ่งนำความเปลี่ยนแปลงมโหฬารสู่สหราชอาณาจักรและส่วนอื่นของโลก เขายังเป็นผู้ที่บัญญัติศัพท์ “แรงม้า” “Watt” เป็นวิธีคำนวณประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรที่นิยมใช้กันจนถึงปัจจุบัน และชื่อของเขาได้รับไปตั้งเป็น หน่วยกำลังไฟฟ้าในระบบหน่วยเอสไอ

A lie can run around the world before the truth can get it’s boots on.

เรื่องโกหกสามารถวิ่งรอบโลกได้ก่อนที่ความจริงจะทันคว้ารองเท้ามาใส่เสียอีก