JetBrains เริ่มใช้ UI แบบใหม่เป็นดีฟอลต์กับ IDE ทุกตัว หน้าตาเรียบง่าย มินิมอลกว่าเดิม

JetBrains ประกาศว่า IDE ทุกตัวในเครือจะเปลี่ยนมาใช้ UI แบบใหม่เป็นค่าดีฟอลต์ ในอัพเดตเวอร์ชันถัดไป 2024.2


อ้างอิง : https://www.blognone.com/node/140793