โยฮันน์ วูล์ฟกัง ฟอน เกอเต้ (Johann Wolfgang von Goethe)

โยฮันน์ โวล์ฟกัง ฟอน เกอเต้ ได้ชื่อว่าเป็นทั้งนักเขียน นักวิทยาศาสตร์ และนักปรัชญาชาวเยอรมัน เกิดที่กรุงแฟรงเฟิร์ต สมัยนั้นยังเป็นส่วนหนึ่งของจักวรรดิโรมันอยู่ เด็กชายเกอเต้ ได้เข้ารับการศึกษา วิชาสามัญและภาษาหลากหลายภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส ละติน และกรีก นิสัยส่วนตัวเขาไม่ชอบการเข้าโบสถ์เอาซะเลย

The person born with a talent they are meant to use will find their greatest happiness in using it.

บุคคลผู้เกิดมาพร้อมพรสวรรค์ที่ตนหมายมั่น ย่อมได้พบความสุขอันยิ่งใหญ่ที่ได้ใช้พรสวรรค์นั้น

เมื่อร่ำเรียนมาช่วงหนึ่ง เขาเบียงเบนความสนใจไปทางด้าน จิตกรรม และวรรณกรรม มากเกินไปทำให้ การเรียนตก ถูกพักการเรียนไปช่วงหนึ่ง แล้วจึงกลับมาเรียนต่ออีกครั้งที่เมือง สตราเบิร์ก จบการศึกษามา ก็ดำเนินอาชีพ ค่าความ เป็นทนายความที่บ้านเกิด