กลุ่มคำศัพท์ kitchen ห้องครัว

แจกกลุ่มคำศัพท์ kitchen ห้องครัว

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
cabinet แค็บ บิ เน็ท ตู้ใส่ของ
toaster โท สเทอร เครื่องปิ้งขนมปัง
dish drainer ดิฌ ดเรน เนอร ที่วางจานหรือชาม
faucet ฟอ เซ็ท ก๊อกน้ำ
spatula สแป็ท ทิว ละ ตะหลิว
frying pan ไฟร อิง แพน กระทะทอด
ladle เลด ดึล ทัพพี
whisk วิสค ที่ตีไข่
colander คัล ลัน เดอร กระชอน
sauce pan ซอส แพน หม้อก้นลึก
freezer ฟรี เซอร ช่องแช่แข็ง
ice tray ไอส ทเร ถาดน้ำแข็ง
refrigerator ริ ฟริจ เจอะ เร เทอร ตู้เย็น
microwave oven ไม โคร เวฝ โอ เว็น เตาอบไมโครเวฟ
pot พ็อท หม้อ
blender บเล็น เดอร เครื่องปั่น
stove สโตฝ เตา
oven โอ เว็น เตาอบ
broiler บรอย เลอร ตะแกรงปิ้ง
washing powder ว็อฌ ฌิง พาว เดอร ผงซักฟอก หรือ น้ำยาล้างจาน
sink ซิงค อ่างล้างชาม
kettle เค็ท เทิล กาน้ำ
mortar มอร เทอะ ครก
cutting board คัท ทิง บอรด เขียง
rolling pin โรล ลิง พิน ไม้นวดแป้ง
waste basket เวสท แบส เก็ท ตะกร้าทิ้งขยะ
stool สตูล เก้าอี้กลม
dust pan คัสท แพน ที่โกยผง
tile ไทล กระเบื้องปูพื้น