ขงจื้อ (Kongzi)

ขงจื๊อ (จีน: 孔子; อังกฤษ: Confucius ; ภาษาไทยมักเรียกกันหลายชื่อ เช่น ขงฟู่จื่อ ขงบรมครูจื่อ ข่งชิว) (ตามธรรมเนียม, 8 กันยายน 551 – 479 ปีก่อน ค.ศ.) เป็นนักคิดและนักปรัชญาสังคมที่มีชื่อเสียงของจีน คำสอนของขงจื๊อนั้น ฝังรากอิทธิพลลึกลงไปในสังคมเอเชียตะวันออกมา เป็นเวลาถึง 20 ศตวรรษ

The superior man is modest in his speech but exceeds in his actions.

บุรุษเหนือบุรุษย่อมถ่อมตนในวาจา แต่ล้ำหน้าในการกระทํา

หลักปรัชญาของขงจื๊อ เน้นเกี่ยวกับศีลธรรมส่วนตัว และศีลธรรมในการปกครอง ความถูกต้องเหมาะสมของความสัมพันธ์ในสังคม ความยุติธรรมและบริสุทธิ์ใจ ก่อนจะสิ้นใจ ขงจื๊อได้ทิ้งข้อความไว้กับ ซื่อคง ว่า “ขุนเขาต้องพังทลาย ขื่อคานแข็งแรงปานใด สุดท้ายต้องพังลงมา เหมือนเช่น บัณฑิตที่สุดท้ายต้องร่วงโรย”