Lcd keypad ต่อกับ arduino mega sensor shield v1.0 ยังไงครับ?

จะเอาค่าขึ้นจอ lcd แต่ติดตรงที่เสียบสายเข้าแล้วจอไม่ติดครับ

จอไม่ติดนี้คือไฟไม่มาเลยหรอครับ