Lib ใช้ไม่ได้เพราะอะไร

อยู่ดีๆ #include <Adafruit_MLX90614.h> ก็ใช้ไม่ได้ ก่อนหน้านี้ใช้ได้ปกติ สิ่งผิดปกติก่อนที่จะรู้ตัวว่า lib นี้ใช้ไม่ได้ คือ มีโค้ด warning 3 บรรทัดแรก ในกล่อง error ขึ้น ตลอด ไม่ว่าจะรันโปรแกรมไหน
หลังจากนั้น lib นี้พอเอาไปวางในโปรแกรมไหน ก็ขึ้น error ตามรูป

เบื้องต้น ลบ 3 ตัวนี้ออกก่อนครับ

ส่วนต่อมาผมคิดว่า Library ที่ใช้ ให้ Download จาก Arduino IDE ของเราโดยตรงครับ เพราะ จะมี Library อยู่ 2 ไฟล์ ทำงานร่วมกันอยู่

ทำตามภาพดูครับ
1

จะมีอยู่ 2 โฟลเดอร์
3

แล้วเข้าไปเปิดไฟล์ตัวอย่าง ดูนะครับ
4

จากนั้นลอง complie ดูครับ