ทดสอบ รวม Libraries ไฟล์ .h,.cpp เข้ากับ .ino เป็นไฟล์เดียวกัน

สำหรับเนื้อหาของโพสต์นี้ ผมมีจุดประสงค์เพื่อ

  1. รวบรวม Libraries ไฟล์ .h,.cpp ที่ใช้งานบ่อยๆเอามารวมกับ ไฟล์ที่เขียนด้วย arduino ide ให้เป็นไฟล์เดียวกัน
  2. สะดวกในการเขียนโปรแกรม โดยไม่ต้องอ้าง Libraries ไฟล์ ที่ตำแหน่ง C:\Users\xxxxx\Documents\Arduino\libraries มาใช้ร่วมกัน
    3 สะดวกในการแก้ไข code .h,.cpp เช่นแก้ไข Library ของ WiFi Manager ดังนั้นจึงสามารถนำไฟล์ ที่ได้นี้นำเป็นไฟล์ต้นแบบในการเขียนโค้ด ของโปรเจคอื่นๆที่ใช้ ์Node mcu esp8266

สำหรับ Libraries ไฟล์ .h,.cpp ที่ผมนำมารวมกันคือ

  1. ArduinoJson-5.13.3
  2. TridentTD_LineNotify
  3. WiFiManager Version 0.14.0 ของ https://github.com/tzapu/WiFiManager

เมื่อเรานำ Libraries ไฟล์ ที่เราต้องการมารวมกันไว้ในโปรเจค ที่เขียนด้วย arduino ide แล้ว Libraries ไฟล์ ตัวเดิมให้เรา Zip File ไว้ และลบโฟลเดอร์ออก… จากนั้นให้ทดลอง Complie ดูเราจะเห็นว่าการ Complie จะทำงานเป็นปกติ
…นั่นแสดงให้เราเห็นว่า การรวม Libraries ไฟล์ ของเราสมบูรณ์แล้วครับ

1

2 3

สำหรับจุดที่อ้างอิงไฟล์ ใน โฟลเดอร์ เช่น เดิม #include <WiFiManager.h> ให้เปลี่ยนเป็น #include “WiFiManager.h” ครับ

นำไปลองทดสอบดูนะครับ Download

1 Likes

ขอบคุณครับพี่

ขอบคุณครับ