แจ้งเตือนผ่าน Line Notify ด้วย NodeMCU หรือ ESP8622

กระทู้นี้เป็นการเริ่มต้นสำหรับ การส่งการแจ้งเตือนผ่าน Line โดยเริ่มจากการต่ออุปกรณ์เบื้องต้นสำหรับการกดเพื่อส่งค่า On และ Off กันก่อน

วงจรกดปุ่มแจ้งเตือนผ่าน line

Button_send_line_bb.pdf (647.4 KB)

Button_send_line.ino (1.8 KB)

โค้ตที่ใช้

const int led = 5;
const int button = 16;
int temp = 0;
bool Lock = false;

void setup() {
 Serial.begin(112500);
 pinMode(led, OUTPUT);
 pinMode(button, INPUT);

}

void loop() {
 temp = digitalRead(button);
   
   if (temp == LOW) {
    digitalWrite(led, HIGH);
    Serial.println("LED Turned ON");
    delay(1000);

    }
   else {
    digitalWrite(led, LOW);
    Serial.println("LED Turned OFF");
    delay(1000);

    }
}

เมื่อเราทดสอบการกด On และ Off ว่าทำงานตามปกติก็ให้ใส่โค้ต ส่ง line โดยใช้ libraly ชื่อ TridentTD_LineNotify เผื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขียนคำสั่งครับ สามารถดาวน์โหลดได้ที่

จากนั้นไปสมัคร line บนหน้าเว็บเพื่อเอา Token การแจ้งเตือนมาใช้

LINE Notify

LINE Notify คือบริการอันแสนสะดวกที่คุณสามารถรับข้อความแจ้งเตือนจากเว็บเซอร์วิสต่างๆ ได้ทาง LINE ไม่ว่าจะเป็น GitHub IFTTT Mackerel ฯลฯ

เมื่อ login เข้ามาแล้ว กด ออก Token แล้วใส่ชื่อที่จะเป็นเหมือนคนที่ส่ง line มาแจ้งเตือนเรา

จากนั้นเลือกคน หรือกลุ่มที่เราต้องการให้แจ้งไป แล้วกด ออก Token

image

เพิ่มการแจ้งเตือนผ่าน line

 ///// set button 1 ///
 #include <TridentTD_LineNotify.h>

#define SSID    "Eleceasy"
#define PASSWORD  "Bb20072536"
#define LINE_TOKEN "DNi0g1Q9WuiBqhfTmKaHQWQdXXfIQ6qC0fpaH6MfJsu"
const int led = 5;
const int button = 16;
int temp = 0;
bool Lock = false;

void setup() {
 Serial.begin(112500);
 pinMode(led, OUTPUT);
 pinMode(button, INPUT);
 Serial.println(LINE.getVersion());
 WiFi.begin(SSID, PASSWORD);
 Serial.printf("WiFi connecting to %s\n", SSID);
 while(WiFi.status() != WL_CONNECTED) { Serial.print("."); delay(400); }
 Serial.printf("\nWiFi connected\nIP : ");
 Serial.println(WiFi.localIP()); 

 // กำหนด Line Token
 LINE.setToken(LINE_TOKEN);

 // ตัวอย่างส่งข้อความ
 LINE.notify(String("Send to easyDemo ") + 10);

 // ตัวอย่างส่งข้อมูล ตัวเลข
 //LINE.notify(2342);     // จำนวนเต็ม
 //LINE.notify(212.43434,5);  // จำนวนจริง แสดง 5 หลัก

 // เลือก Line Sticker ได้จาก https://devdocs.line.me/files/sticker_list.pdf
 //LINE.notifySticker(3,240);    // ส่ง Line Sticker ด้วย PackageID 3 , StickerID 240
 //LINE.notifySticker("Hello",1,2); // ส่ง Line Sticker ด้วย PackageID 1 , StickerID 2 พร้อมข้อความ

 // ตัวอย่างส่ง รูปภาพ ด้วย url
 //LINE.notifyPicture("https://preview.ibb.co/j6G51n/capture25610417181915334.png");
 //LINE.notifyPicture("จตุธาตุ","https://www.fotoaparat.cz/storage/pm/09/10/23/670915_a5351.jpg");
}

void loop() {
 temp = digitalRead(button);
   
   if (temp == LOW) {
   if(Lock == true){
    digitalWrite(led, HIGH);
    Serial.println("LED Turned ON");
    LINE.notify("LED ON");
    delay(1000);
    Lock = false;
   }
    }
   else {
   if(Lock == false){
    digitalWrite(led, LOW);
    Serial.println("LED Turned OFF");
    LINE.notify("LED OFF");
    delay(1000);
    Lock = true;
   }
    }
}

Button_NodeMCU_send_line.ino (2.1 KB)