เปิดตัว Linux 6.3 กับเปลี่ยนแปลงสถาปัตยกรรม Arm, RISC-V และ MIPS

Linux Torvalds ได้ประกาศเปิดตัว Linux 6.3 บน Linux Kernel Mailing List (LKML) เมื่อประมาณ 2 เดือนที่ผ่านมาได้เปิดตัว Linux 6.2 พร้อมกับมีเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกี่ยวกับมีการปรับปรุงในการแก้ไขช่องโหว่ Retbleed ที่เกิดจาก speculative execution บน x86-64 และ ARM processors ให้เร็วขึ้น, มีเครื่องมือ Runtime Verification (RV ให้ใช้งาน), (ตัวเลือก) การปรับปรุงการล็อก RCU ที่ดีขึ้น ช่วยประหยัดพลังงานได้มากขึ้น (ในอุปกรณ์ Android และ Chrome OS), และมีการสร้างไฟล์และไดเรกทอรีอย่างรวดเร็วขึ้นด้วย  exFAT บน Linux 6.2 และการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ อีกมากมาย จุดเด่นของ Linux 6.3 การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของ Linux 6.3 คือ การดำเนินการของกลไกการป้องกันการโจมตี Spectre ของ AMD ที่เรียกว่า “automatic IBRS” โดยใช้ restricts indirect-branch [...]


อ้างอิง : https://th.cnx-software.com/2023/04/24/linux-6-3-notable-changes-arm-risc-v-mips-architectures/