กลุ่มคำศัพท์ Living room ห้องนั่งเล่น

แจกกลุ่มคำศัพท์ Living room ห้องนั่งเล่น

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ceiling ซีล ลิง เพดาน
clock คล็อก นาฬิกาแขวน
wall วอล ฝาผนัง
frame เฟรม กรอบรูป
painting เพน ทิง ภาพวาด
blinds ไบลส ม่านบังตา
speaker สปี เกอร เครื่องขยายเสียง หรือ ลำโพง
photograph โฟ เทอะ แกรฟ ภาพถ่าย
frount door ฟรันท ดอร์ ประตูหน้าบ้าน
piano พี อา โน เปียโน
television เท็ล เลอะ วิช ชัน โทรทัศน์
telephone เท็ล เลอะ โฟน โทรศัพท์
lamp shade แล็มพ เฌด ฝาครอบโคมไฟ
telephone book เท็ล เลอะ โฟน บุค สมุดโทรศัพท์
bookcase บุค เค็ส ตู้หรือชั้นวางสมุดโทรศัพท์
video cassette วิด ดี โอ แคส เซ็ท วิดิโอเทป
stereo system สเทอ รี โอ ซิส เท็ม ระบบสเตอริโอ
piano stool พี อา โน สตูล เก้าอี้นั้งเล่นเปียโน
rocking shair ร็อค กิง แชร เก้าอี้โยก
lock ล็อก กุญแจที่ติดอยู่กับประตูหรือโต๊ะ
plant พแพนท ต้นไม้ หรือ ต้นพืช
staircase สแตร เคส ขั้นบันได
stairs สแตรส บันได
vase เวส แจกัน
sofa โซ ฟะ เก้าอี้รับแขก
coffee table ค็อฟ ฟี เท เบิล โต๊ะกาแฟ
armchair อารม แชร เก้าอี้แบบมีพนักท้าวแขน
carpet/rug คาร เพ็ท/รัก พรม