เกิด login timeout แก้ยังไง ครับช่วยหน่อย

bug
(Sounith Orphomma) #1

553] Connected to WiFi
[553] IP: 192.168.40.129
[553]
___ __ __
/ _ )/ /_ _____ / /__
/ _ / / // / _ / '/
/
//_, /////_
/
__/ v0.6.1 on NodeMCU

[560] Connecting to blynk-cloud.com:80
[3739] Login timeout

(Permpol Thanapunnamas) #2

ใช้ server blynk หรือที่ผมแจกครับ

(Sounith Orphomma) #3

ลองเล่น ใช้ server blynk ครับ

(Permpol Thanapunnamas) #4

Token ที่ใช้ใน code กับบน app ตรงกันรึป่าวครับ

(Sounith Orphomma) #5

ตรงแล้วครับ ทำยังไงก็ Login timeout

(Permpol Thanapunnamas) #6

ขอดูโค้ตที่ใช้ด้วยครับ

(Sounith Orphomma) #7
#define BLYNK_PRINT Serial


#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>

// You should get Auth Token in the Blynk App.
// Go to the Project Settings (nut icon).
char auth[] = "b574483b73cd4716b973461b88871c42";

// Your WiFi credentials.
// Set password to "" for open networks.
char ssid[] = "OPPO A3s";
char pass[] = "nith12345678";

BlynkTimer timer;

void setup()
{
 // Debug console
 Serial.begin(9600);

 Blynk.begin(auth, ssid, pass);
 // You can also specify server:
// Blynk.begin(auth, ssid, pass, "blynk-cloud.com", 80);
 //Blynk.begin(auth, ssid, pass, IPAddress(192,168,1,100), 8080);
}

void loop()
{
 Blynk.run();
 // You can inject your own code or combine it with other sketches.
 // Check other examples on how to communicate with Blynk. Remember
 // to avoid delay() function!
  //timer.run();
}
(Sounith Orphomma) #8

คือแค่ลอง เท็ตดู

(Permpol Thanapunnamas) #9

ใช้เน็ตมือถือปล่อยรึป่าวครับ บางครั้งมันช้า เพราะเน็ตมือถือนี้แหละครับ เช็คดูหน่อยว่า

ได้ค่า ping เท่าไหร่ตอนเชื่อมต่อ

ถ้ามีเน็ตบ้านลองเปลี่ยนไปต่อเน็ตบ้านหรือเน็ตเครื่องอื่นดูด้วยครับ

(Sounith Orphomma) #10

ครับ คือลองทังเน็ตบ้าน และ มือถือ ก็ยังไม่ได้ ไม่รุ้ยังขาดอะไร ในส่วนของ libraly หรือ ปราว

(Permpol Thanapunnamas) #11

ไม่น่าเกี่ยวกับ library นะครับ ถ้าเกี่ยวมันจะ up program ไม่ผ่าน

โค้ตเก่าลองเพิ่มคำสั่งเชื่อมต่อดูก่อนตามนี้

#define BLYNK_PRINT Serial


#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>

// You should get Auth Token in the Blynk App.
// Go to the Project Settings (nut icon).
char auth[] = "b574483b73cd4716b973461b88871c42";

// Your WiFi credentials.
// Set password to "" for open networks.
char ssid[] = "OPPO A3s";
char pass[] = "nith12345678";

BlynkTimer timer;

void setup()
{
 // Debug console
 Serial.begin(9600);

 Blynk.begin(auth, ssid, pass);
 Blynk.connect(); //เชื่อมต่อไปยัง Blynk
 // You can also specify server:
// Blynk.begin(auth, ssid, pass, "blynk-cloud.com", 80);
 //Blynk.begin(auth, ssid, pass, IPAddress(192,168,1,100), 8080);
}

void loop()
{
 Blynk.run();
 // You can inject your own code or combine it with other sketches.
 // Check other examples on how to communicate with Blynk. Remember
 // to avoid delay() function!
  //timer.run();
}

ถ้าไม่ได้ ลองใช้โค้ตนี้ดู เปลี่ยนค่าตามตัวแปรเลยครับ

#define BLYNK_PRINT Serial 
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
#define D0 13
#define D1 10

char auth[] = "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"; //Token key
char server[] = "blynk-cloud.com";
char ssid[] = "XXXXXXXX";
char pass[] = "XXXXXXXX";
int port = 80;
char led1 = D0;
char led2 = D1;

void setup() {
 Serial.begin(115200);
 Serial.println("กำลังเชื่อมต่อไปที่ Blynk Server");
 pinMode(D0, OUTPUT); //กำหนดโหมด ว่าเป็น INPUT หรือ OUTPUT
 pinMode(D1, OUTPUT);
 WiFi.begin(ssid, pass); //เชื่อมต่อ WiFi
 Blynk.config(auth, server, port); //กำหนด Token key , ชื่อ Server และ port
 Blynk.connect(); //เชื่อมต่อไปยัง Blynk
}

BLYNK_CONNECTED() { // ฟังก์ชันนี้ทำงานเมื่อต่อ Blynk ได้ 
 Serial.println("App Blynk ทำงาน!");
}

void loop() {
 
 Blynk.run();


}
(Permpol Thanapunnamas) #12

ได้ หรือ ไม่ได้ รบกวนแจ้งด้วยนะครับ

(Sounith Orphomma) #13

ยังไม่ได้ ครับ

(Permpol Thanapunnamas) #14

ใช้ 2 โค้ตที่ผมแก้ให้ ก็ไม่ได้หรอครับ

(Permpol Thanapunnamas) #15

งั้นเข้าไป Refresh token ใหม่ครับ copy ไปวางในโค้ตใหม่

confirm หน้าแอปด้วยว่า server ถูกต้องไหม แบบนี้

(Sounith Orphomma) #16

ครับผม ลองดู

(Sounith Orphomma) #17

ได้แล้วครับ ขอบคุญ มาก มาก

(Permpol Thanapunnamas) #18

สรุปให้หน่อยครับ แก้ไขอย่างไร

(Sounith Orphomma) #19

ครับผม คือแก้ไปแก้มาแล้วมันขื้น Invalid token แล้วผมก็ลอง login on Blynk app ใหม่ ไปมาหลายรอบ เลยได้สานั้น สหรุบ น่าจะเป็นที token และ email ยังไงก็ขอบคุณ มากมาก จากเพื่อนต่างแดน

(Permpol Thanapunnamas) #20

เยี่ยมครับ มีโอกาศเข้าพูดคุยกันอีกนะครับ