การใช้งาน LoRa E32 ในโหมด Fixed transmission: point to point

ในการใช้งาน LoRa E32 ในโหมด Fixed transmission: point to point

คือมีตัวโหนดรับกี่ตัวก็ได้ แต่ส่งข้อมูลได้ทีล่ะตัวใช่มั้ยครับ

ส่วนการเซ็ทการติดต่อของแต่ละตัวคือส่วนนี้ใช่ไหมครับ

void setup()

{

Serial.begin(9600);

while (!Serial) {

        ; // wait for serial port to connect. Needed for native USB

}

delay(100);

e32ttl.begin();

// After set configuration comment set M0 and M1 to low

// and reboot if you directly set HIGH M0 and M1 to program

ResponseStructContainer c;

c = e32ttl.getConfiguration();

Configuration configuration = *(Configuration*) c.data;
configuration.ADDL = 0x01;

configuration.ADDH = 0x00;

configuration.CHAN = 0x04;
configuration.OPTION.fixedTransmission = FT_FIXED_TRANSMISSION;

e32ttl.setConfiguration(configuration, WRITE_CFG_PWR_DWN_SAVE);
printParameters(configuration);

// ---------------------------

}

ที่มา Ebyte LoRa E32 device for Arduino, esp32 or esp8266: fixed transmission – 4 – Renzo Mischianti

ใช่ครับ โค้ตนี้เป็นส่วนของการส่งค่า

 ResponseStatus rs = e32ttl.sendFixedMessage(0, 3, 4,"Message to 00 03 04 device");
Serial.println(rs.getResponseDescription());

configuration.ADDL = 0x01;
configuration.ADDH = 0x00;
configuration.CHAN = 0x04;
การกำหนดค่าตรงนี้จำเป็นไหมครับว่าจะต้องเป็นเลข 0x01 แบบนี้ หรือว่าเป็นเลขหลักเดียว 1,2,3 ตามใจชอบเราได้เลยไหมครับ

ResponseStatus rs = e32ttl.sendFixedMessage(0, 3, 4,“Message to 00 03 04 device”);
ส่วนการส่ง 0,3,4 นี่ก็คือตัวรับจะเซ็ทเป็นเลข 0x00,0x03,0x04 ตามลำดับ ผมเข้าใจถูกไหมครับ

เบื้องต้นน่าจะใช้ครับ เอาให้ชัวเทสดูเลย อะไรที่ไม่รู้ก็ทดสอบดู ปรับแต่งค่าต่างๆ เอา