ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller) PIC16F1939

…บอร์ดนี้ถูกออกแบบให้เป็นบอร์ดขนาดเล็กที่เหมาะสำหรับโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ภายในบอร์ดมีวงจรที่จำเป็น และสะดวกในการใช้ และพัฒนาโปรแกรม มันมีความยืดหยุ่นเนื่องจากมันสามารถปรับสัญญาณ I/O สำหรับการใช้งานต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์กว่าเหมาะสม

PIC16F1939

คุณสมบัติ

  1. ประกอบด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F1939 ไมโครชิพที่มีประสิทธิภาพ ด้วยหน่วยความจำ 16 Kbyte ปฏิบัติการความเร็วที่ 32MHz

  2. การเขียนโปรแกรมในวงจรโดยตรงกับ ICD2 ไมโครชิพ ICD3, PICKIT2 และ PICKIT3

  3. ทำงานที่แรงดันตั้งแต่ 3.3 โวลต์ หรือ 5 โวลต์

  4. เชื่อมต่อและสนับสนุนมาตรฐาน USB V2.0

  5. เชื่อมต่อ RS232 (UART1 ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ UART)

  6. มี 14 ช่องแปลง A/D 10 บิต

  7. Timer 16 บิตช่อง 1 กับ 4 ช่อง Counter 8 บิต

  8. มีปุ่ม reset และสวิตช์เพื่อกดรันโปรแกรม

  9. ปรับ (VR1) สำหรับการทดสอบการป้อนข้อมูลแบบแอนาล็อก

  10. สวิตช์ (SW1) สำหรับการทดสอบการป้อนข้อมูลดิจิตอล

PIN Diagram PIC