ขั้นตอนการ Motor DC ด้วยเครื่องจักร

การพันมอเตอร์ถือว่าเป็นขั้นตอนที่ซับซ่อนทีเดียว ถ้าใช้มือทำคงไม่มีปัญหา แต่ก็จะผลิตได้น้อย ไปดูวิธีการทำมอเตอร์ด้วยเครื่องจักกัน ว่า เขาวางขั้นตอนกันแบบไหนบ้างครับ