บอร์ดประยุกต์ การใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ NodeMCU V3 ESP8266 รีเลย์เอาต์พุต 30 แอมป์

30A
บอร์ดประยุกต์การใช้งาน ไมโครคอนโทรลเลอร์ NodeMCU V3 ESP8266
มีรีเลย์ เอาต์พุต ที่รับกระแส มากขึ้นถึง 30 แอมป์
พร้อมเซ็นเซอร์ ที่มาพร้อมบนบอร์ด เหมาะสำหรับ นำไปเรียนรู้ในด้าน IoT ,Smart home ,Smart Farm
และประยุกต์ใช้งาน ระบบควบคุมขนาดเล็ก ได้อย่างลงตัว

◉ ใช้งานคู่กับบอร์ด ไมโครคอนโทรลเลอร์ NodeMCU V3 ESP8266
◉ รีเลย์เอาต์พุต ขนาดพิกัด 30A/220Vac จำนวน 4 ตัว
◉ พอร์ตสื่อสารข้อมูล TX,RX
◉ พอร์ตสื่อสาร I2C bus (SDA,SCL)
◉ พอร์ตรับสัญญาณ อนาล็อกอินพุต จำนวน 1 pin
◉ พอร์ตรับสัญญาณ ดิจิตอลกอินพุต จำนวน 5 pin
◉ พอร์ตแมนนวล สำหรับ คอนโทรลรีเลย์ จำนวน 4 pin
◉ มีเซนเซอร์ วัดอุณภูมิ ความชื้น
◉ มีเซนเซอร์ วัดแสงสว่าง
◉ มีพัดลม ระบายความร้อนบอร์ด สามารเลือกสั่งการได้
◉ มีขั้วต่อแรงดันไฟฟ้า อินพุตแบบ เทอร์มินัล ชนิดขันสาย ด้วยสกรู 12VDC และแบบแจ๊ค DC 12V
◉ มีช่องต่อ หลอดไฟแอลอีดี เพื่อนำไปแสดง ที่หน้ากล่อง
◉ ขนาดบอร์ด 10 X10 เซนติเมตร

◉ ราคา 690 บาท ค่าส่ง 50 บาท/ครั้ง
◉ ได้ทั้งหมดตามรูปครับ

◉ พร้อม server blynk และ code การใช้งานของบอร์ด

ท่านใดสนใจทักเฟสมาได้เลยคาป
https://www.facebook.com/ball.ynp

free
hit counter