กลุ่มคำศัพท์ Organs and skeleton อวัยวะและโครงกระดูก


(Permpol Thanapunnamas) #1

แจกกลุ่มคำศัพท์ Organs and skeleton อวัยวะและโครงกระดูก

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
skull สกัล กระโหลกศรีษะ
bone โบน กระดูก
rib ริบ ซี่โครง
backbone แบค โบน กระดูกสันหลัง
pelvis เพ็ล วิส เชิงกราน
knee joint นี จอยท ข้อต่อหัวเข่า
finger ฟิง เกอร นิ้วมือ
little finger ลิท เทิล ฟิง เกอร นิ้วก้อย
ring finger ริง ฟิง เกอร นิ้วนาง
middle finger มิด ดึล ฟิง เกอร นิ้วกลาง
index finger อิน เด็คส ฟิง เกอร นิ้วชี้
thumb ธัม นิ้วหัวแม่มือ
fingernail ฟิง เกอร เนล เล็บมือ
hand แฮนด มือ
wrist ริสท ข้อมือ
foot ฟุท เท้า
ankle แอง เคิล ข้อเท้า
heel ฮีล ส้นเท้า
toenail โท เนล เล็บเท้า
toe โท นิ้วเท้า
brain บเรน สมอง
windpipe วินด ไพพ หลอดลม
spinal cord สไป นอล คอรด ไขสันหลัง
lung ลัง ปอด
heart ฮารท หัวใจ
liver ลิ เวอร ตับ
stomach สตัม มัค กระเพาะอาหาร
large intestine ลารจ อิน เท็ส ทิน ลำไส้ใหญ่
small intestine สมอล อิน เท็ส ทิน ลำไส้เล็ก

ท่านใดต้องการเพิ่มเติมคำศัพท์ให้ครบเครื่องมากยิ่งขึ้นสามารถคอมเม้นไว้ได้เลยครับ :grin: