ปาโบล ปิกัสโซ (Pablo Picasso)

ชื่อเต็มคือ ปาโบล รุยซ์ ปีกัสโซ (Pablo Ruiz Picasso) เขาโลดแลนอยู่ในช่วง 25 ตุลาคม ค.ศ. 1881 ถึง 8 เมษายน ค.ศ. 1973 เป็นที่รู้กันอย่างกว้างขว้างว่าเขานั้นเป็น จิตกรคนสำคัญของโลก เรื่องจากมีผลงานที่มีชื่อเสียงมากมาย มีพรสวรรค์ในการสร้างสรรค์มากที่สุดในคริสต์ศตวรรษที่ 20 ด้วยความสามารถของเขา ได้คิดค้นและถ่ายทอดศิลปะออกมาได้หลายรูปแบบ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทั้งยังเป็นหนึ่งในผู้ริเริ่มศิลปะแบบคิวบิสม์ (Cubism) และประติมากรรมประกอบขึ้นรูป (Constructed Sculpture)

Every child is an artist. The problem is how to remain an artist once we grow up.

เด็กทุกคนล้วนเป็นศิลปิน ปัญหาคือทําอย่างไรให้ความเป็นศิลปินนั้นยังคงอยู่เมื่อเขาเติบใหญ่

1 Likes