อยากติดต่อ PHP และฐานข้อมูล MySQL ด้วย ESP8266 เพื่อบันทึกข้อมูล พอมีตัวอย่างกระทู้ ไหนเป็นเคสไหมครับ

การเก็บข้อมูลจาก Nodemcu Esp8266 to database mysql สร้างฐานข้อมูล MySQL

จริงๆ กรณีนี้อยากทำรีวิวไว้เหมือนกันครับ แต่มีตัวอย่างอยู่หลายเว็บนอกไปค้นหามาแปะหน่อย เดียวช่วยแนะให้ได้ครับ

1 Like

สนใจเหมือนกัน กำลังคิดทำโปรเจ็คเก็บข้อมูล ดิน น้ำ ลม ไฟ ลงฐานข้อมูล นำใช้ ประโยชน์ในการปลูกพืช ที่บ้าน ตอนนี้กำลังสั่งอุปกรณ์ ได้มาเมื่อไรก็เริ่มเลย แนวทางที่เจอใว้ศึกษาเบื้องต้น ซึ่งก็ยังไม่แน่ใจว่าจะทำได้สำเร็จถึงขั้นไหน และมีการสอนเขียนโค้ดตั้งแต่ต้นด้วยดูแล้วเพลินดี ถ้าได้ลองทำจะขอแนวทางที่เหมาะสมและความเป็นไปได้ เจ้าของกระทู้ลองศึกษาดูครับอาจเจอแนวทางที่ต้องการ
ควบคุมสั่งงานผ่าน Web App และ Blynk
อุปกรณ์ที่คาดว่าจะใช้ ESP8266+arduino uno + arduino ethernet shield W5100

1 Like

เจอของเว็บนอกมา สนใจรูปแบบนี้เลยไม่รู้จะทำได้ไหม

เบื้องต้นลองทำตามวิธีที่ได้มาดูก่อนครับ ติดตรงไหนเอาดีเทลมาคุยกัน

free
hit counter