PiEEG shield สำหรับ Raspberry Pi ใช้ในเทคโนโลยีเชื่อมต่อสมองกับคอมพิวเตอร์

PiEEG shield สำหรับ Raspberry Pi เป็นฮาร์ดแวร์โอเพ่นซอร์ส ที่ใช้ในการตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG), การตรวจคลื่นไฟฟ้ากล้ามเสื้อ (EMG) และคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG) และ Brain-Computer Interface เทคโนโลยีเชื่อมต่อสมองมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในแอปพลิเคชันหรือหุ่นยนต์สำหรับเกมส์ ความบันเทิง กีฬา สุขภาพ ฯลฯ… Ildar Rakhmatulin เป็นนักวิจัยชำนาญการที่มีความสนใจในเรื่องของอินเทอร์เฟซเชื่อมต่อสมองมนุษย์กับคอมพิวเตอร์แบบ open-source และสร้างโครงการ IronBCI โดยใช้ ADS1299 และ STM32 และเผยแพร่เอกสารการวิจัยเรื่อง “Low-cost brain computer interface for everyday use” แต่ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากขาดแคลนชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์ (ชิป) ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ทำให้ราคาสำหรับโครงการ “low-cost หรือต้นทุนต่ำ [...]


อ้างอิง : https://th.cnx-software.com/2023/04/04/pieeg-shield-raspberry-pi-brain-computer-interface/