สร้าง project ใหม่ แต่ส่ง token ไป email ไม่ได้ครับ

ตามภาพครับ

ถ้าใช้ที่แจกอาจมีข้อจำกัดครับ copy ไปใช้ง่ายกว่าผมก็ใช้วิธีนี้