ขอโค้ดการสร้างสัญญาณ pwm เเละปรับความถี่ เเละปรับดิวตี้ ของ arduino mega 2560

ขอโค้ดการสร้างสัญญาณ pwm เเละต้องการความถี่50khz และดิวตี้ไซเคิลได้ตามต้องการคือ50% ของarduino mega
ลองหาโค้ดจากเว็บเเต่ได้ไม่ตรงตามความต้องการเลยครับ

จริงๆ ในนี้บอกวิธีการคำนวนและตั้งค่าเพื่อให้ได้ความถี่ ตามที่ต้องการอยู่นะครับ เราเจอกระทู้ไหนเอามาดูหน่อย