กำลังทดลอง pzem+esp8266 วัดไฟและเก็บค่าไว้ที่ thingspeak อยู่ค่ะแต่พบปัญหาช่วยแนะนำ ด้วยค่ะ

Copy error มาวางหน่อยครับ

ppppppp:7:30: error: ThingspeakClient.h: No such file or directory

 #include <ThingspeakClient.h>

               ^

compilation terminated.

Multiple libraries were found for "BlynkSimpleEsp8266.h"
 Used: C:\Users\theo\Documents\Arduino\libraries\arduino_47958
 Not used: C:\Users\theo\Documents\Arduino\libraries\arduino_461573
 Not used: C:\Users\theo\Documents\Arduino\libraries\Blynk
 Not used: C:\Users\theo\Documents\Arduino\libraries\arduino_461573
 Not used: C:\Users\theo\Documents\Arduino\libraries\Blynk
 Not used: C:\Users\theo\Documents\Arduino\libraries\arduino_461573
 Not used: C:\Users\theo\Documents\Arduino\libraries\Blynk
 Not used: C:\Users\theo\Documents\Arduino\libraries\arduino_461573
 Not used: C:\Users\theo\Documents\Arduino\libraries\Blynk
Multiple libraries were found for "ThingSpeak.h"
 Used: C:\Users\theo\Documents\Arduino\libraries\thingspeak-arduino
 Not used: C:\Users\theo\Documents\Arduino\libraries\ThingSpeak-1.5.0
 Not used: D:\arduino-1.8.7\libraries\thingspeak-arduino-master
 Not used: D:\arduino-1.8.7\libraries\ThingSpeak-1.5.0
Multiple libraries were found for "SoftwareSerial.h"
 Used: C:\Users\theo\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.1\libraries\SoftwareSerial
 Not used: C:\Users\theo\Documents\Arduino\libraries\espsoftwareserial-master
 Not used: D:\arduino-1.8.7\libraries\espsoftwareserial
exit status 1
ThingspeakClient.h: No such file or directory

Load file libraly นี้มาวางครับ

ลองแล้วยังไม่ได้ข่ะ

แคปที่อยู่ที่เอาไปวางให้ดูหน่อยครับ

อันนี้มียังครับ

ลงเพิ่มตามที่บอกครับ

library thinspeakcilent.h หาไม่เจืข่ะมีแต่ที่กัอบให้ดู

ขออีกรอบนะครับ


มันมีเท่านื้ข่ะ โหลดมาทุกตัวแล้วข่ะ

ขอลิ้งค์ที่มาของ โค้ตที่ใช้ด้วยครับ


น้องต้องโหลดให้ครบตามนี้ครับ

แก้ไขด้วยครับ

กำลังทดลอง pzem+esp8266 วัดไฟและเกับค่าไว้ที่ thingspeak ยู่ข่ะแต่พบปันหา ช่วยแนะนำด้วยข่ะ

เกับ => เก็บ
ยู่ข่ะ => อยู่ค่ะ
ปันหา => ปัญหา
ด้วยข่ะ => ด้วยค่ะ

ต้องขอโทษด้วยนะ ยู่ที่ สปป ลาว บางคำก่อพิมผิดไป

อ่อว่าแล้วครับ ทำไม สะกดแปลกๆ ถ้าอย่างนั้นก็พิมพ์ ตามนั้นเลยก็ได้ครับ ผมจะพยายามแก้ให้ครับ

ขอบคุณมากค่ะ ตอนนื้แก้ได้แล้วนะขะ

เยี่ยมครับ มีไอเดียอะไรก็มาแบ่งปันกันนะครับ