บอร์ด Raspberry Pi RP2040 pHAT พร้อม GPIO header 40 ขา

RP2040 PHAT ของ 0xC0FFEE เป็นบอร์ดพัฒนา Raspberry Pi RP2040 และ pHAT สำหรับ Raspberry Pi และ Pi Zero ที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งาน I/O ผ่าน GPIO header 40 ขา ที่พบในคอมพิวเตอร์บอร์ดเดี่ยว Raspberry Pi บอร์ดมาพร้อมกับคุณสมบัติของบอร์ด Raspberry Pi Pico รวมถึงพอร์ต USB สำหรับจ่ายไฟและเขียนโปรแกรม, SPI flash และปุ่ม BOOT ได้เพิ่ม Reset ด้วย นั่นหมายความว่ามันเป็นโปรแกรมที่เข้ากันได้กับซอฟต์แวร์ทั้งหมดเช่น MicroPython และ C SDK รวมถึง Arduino IDE, Zephyr RTOS และอื่นๆ ยกเว้น user LED ที่เชื่อมต่อกับ GPIO 26 สเปค RP2040 pHAT: MCU – ชิปไมโครคอนโทรลเลอร์ Raspberry Pi RP2040 dual-core Cortex-M0+ @ 133 MHz พร้อม SRAM 264KB ที่เก็บข้อมูล – SPI flash 128Mbit  (ขึ้นอยู่กับชิปในภาพด้านบน) USB – 1x พอร์ต USB 1.1 Type-C ท [...]


อ้างอิง : https://th.cnx-software.com/2023/04/06/rp2040-phat-40-pin-gpio-header/