RC Servo Motor คืออะไร

(Permpol Thanapunnamas) #1

Servo คำดั่งเดิมมาจากภาษาลาตินเป็นคำศัพท์ที่ใช้กันทั่วไปในระบบควบคุมอัตโนมัติ แปลว่า “ทาส” ดังนั้น Servo Motor ก็คือ motor ที่สามารถควบคุม การสั่งงานหรือการตั้งค่า ทำให้แกนมอเตอร์หมุนไปยังองศาที่เรากำหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง โดยใช้การควบคุมแบบป้อนกลับ (Feedback Control) ^{[1]} Servo motor ที่นิยมใช้กับเครื่องเล่นบังคับวิทยุ (RC = Radio - Controlled) ต่าง ๆ เช่น เครื่องบินบังคับวิทยุ รถบังคับวิทยุ และเฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุ เราเรียกว่า RC Servo Motor

DC Motor กับ RC Servo Motor เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

…มอเตอร์ DC ทั่วไปจะมีสายไฟสองขั้วไม่ว่าเราจะต่อไฟเข้าที่ขั้วไหน แกนของมอเตอร์ก็จะหมุนไปเรื่อยๆ อย่างนั้นแต่ถ้าเราจ้องการจะรู้ว่าแกนมันหมุนไปที่ตำแหน่งไหน กี่องศาแล้วก็ออกจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากสักหน่อย ซึ่งเราต้องหาวิธีการวัด หรือคำนวณเพื่อที่จะทราบค่าตามที่กล่าวมา แต่ servo motor นั้นจะตรงกันข้ามเพราะมีสายไฟ 3 เส้นประกอบไปด้วย ขั้วบวก ขั้วลบ และขั้วที่รับสัญญาณ PWM เพื่อที่จะสั่งให้แกนมอเตอร์นั้นหมุนตามที่เรากำหนดและผ่านการควบคุมด้วยระบบการควบคุมป้อนกลับเพื่อให้ได้ค่าที่ถูกต้อง

ส่วนประกอบของ RC Servo Motor

  1. Case เป็นตัวถังที่หอหุ้มเซอร์โวมอเตอร์อยู่วัสดุส่วนใหญ่ทำมาจากพลาสติก
  2. DC Motor เป็นมอเตอร์ที่ใช้ในการขับเคลื่อนแกน
  3. Mounting Tab เป็นส่วนที่ติดกับเคสของเซอร์โวทำหน้าที่เป็นตัวยึดเซอร์โวมอเตอร์เข้ากับวัสดุอื่น ๆ
  4. Control Circuit เป็นวงจรที่ทำหน้าประมวลผลสัญญาณควบคุมที่มาจากรีซีฟซึ่งส่งมาเป็นแบบ PWM เพื่อไปสั่งให้มอเตอร์ทำงานตามสัญญาณที่ได้รับ
  5. Output Shaft เป็นชุดเพลาส่งกำลัง
  6. Servo Horns เป็นส่วนที่เชื่อมต่อกับเพลาส่งกำลังเพื่อสร้างกลไก

[1]: Feedback Control ก็คือ ระบบควบคุมที่มีการวัดเอาค่า output ของระบบกลับมาเปรียบเทียบกับค่า input เพื่อปรับค่า output ของระบบให้มีค่า เท่ากับ หรือ ใกล้เคียงกับค่า input นั้นเอง

0 Likes