การใช้ RC Snubber หรือ RC Absorb สำหรับไฟ 220AC

  • เพื่อให้มีความสามารถในการป้องกันการรบกวนของวงจร

  • เพื่อให้ #ESP32 อยู่ร่วมกับ วงจร Control ในตู้ควบคุมไฟฟ้าได้ โดยไม่ Hang

  • การต่อให้ใช้ RC Snubber ต่อคร่อม อุปกรณ์ที่เป็นขดลวด (L) ดูภาพ

จากการทดสอบการปิด เปิด โดยใช้ App #Blynk

  • ก่อนการใช้ #RC #Snubber เมื่อทำการ ปิด เปิด วงจร Cotrol จะทำงาน ไม่เสถียร คือ ทำงานบ้าง ESP32 Hang บ้าง

  • หลัง ใช้ RC Snubber แล้ว สามารถใช้งานได้ปกติ ESP32 ไม่ Hang

ต่อวงจรตามรูปได้เลยครับ

image

image

ขอบคุณครับ
เป็นโมดูลที่สำเร็จ สะดวกดีครับ

สามารถใช้กับ magnetic contactor​ได้ไหมครับ


ผมใช้ตัวนี้ครับ

1 Likes

ขอบคุณครับ
ขอถามต่อครับ
หลังต่อ RC Snubber สามารถสลับขั้ว L,N ที่เข้าเลี้ยงคอยล์ได้ไหมครับ

ลองดูครับ ไม่น่าจะมีปัญหา แต่ตามหลักก่อนต่อวงจร ควรจะต่อให้ถูกต้องนะครับ เชคว่าเส้นไหน L เส้นไหน N

ขอบคุณครับ