ตั้งค่า Relay Module MODBUS RTU RS485 ด้วย โปรแกรม VB.NET

สำหรับท่านใดที่ใช้งาน Relay Module MODBUS RTU RS485 ตาม คลิป สามารถตั้งค่าต่างๆ แทนได้ บางส่วนของ MODBUS PULL ครับ