เขียนโปรแกรมอ่านบัตรแท็ก RFID

เขียนโปรแกรมอ่านบัตรแท็ก RFID บัตรมีจำนวน 5 ใบ เขียนแล้วอ่านใดแค่ 1 ใบ
แต่อีก 4 ใบที่เหลืออ่านไม่ได้ แก้ปัญหาอย่างไรได้บ้างครับ มันเป็นที่ความถี่บัตรมันไม่เท่ากันหรือว่าอะไรครับ เพราะบัตรที่แถมมากับตัว Reader นั้นอ่านได้ แต่ที่เหลือที่ผมซื้อแยก อ่านไม่ได้สักใบเลยครับ