ต้องแก้ยังไงคะ run แล้วมันเชื่อมกับ บอร์ดและblynk ไม่ได้ค่ะ