ช่วยด้วยครับ! ค่า Serial.println ของเซนเซอร์วัดความชื้นไม่ขึ้น T-T(มือใหม่)

คือผมทำโปรเจก iot เชื่อมบอร์ดesp8266กับ blynk 2.0
โดยรายละเอียดโปรกเจกก็คือ วัดค่าความชื้นจาก Humidity Sensor Soil แล้วให้ค่ามันไปแสดงที่ blynk 2.0ครับ
//ตอนนี้เชื่อมต่อบอร์ดกับแอพได้แล้ว (ถึงจะชอบหลุด) แล้วพอเขียนโค้ดให้รับค่าจากเซนเซอร์แล้วมันไม่มีอะไรขึ้นเลย
ตอนนี้เลยแค่ลองเขียนให้เซนเซอร์ทำงานให้ได้ก่อน พอเช็กที่ซีเรียวมอนิเตอร์มันเงียบฉี่เลยครับ
แต่ถ้าเขียนโด้ดเปล่าๆไม่มีไรบารี่ blynk ด้วยก็อ่านค่าได้ปกติครับ

#define BLYNK_TEMPLATE_ID "TMPLP5RSSI0k" #define BLYNK_DEVICE_NAME "my" #define BLYNK_FIRMWARE_VERSION "0.1.0" #define BLYNK_PRINT Serial //#define BLYNK_DEBUG #define BLYNK_DEBUG #include "BlynkEdgent.h" int sensorpin = A0; int sensoevalue =0; void setup() { Serial.begin(9600); BlynkEdgent.begin(); } void loop() { sensoevalue = analogRead(sensorpin); Serial.print(sensoevalue); Serial.println(sensoevalue); BlynkEdgent.run(); }ขอบคุณครับที่ช่วยเหลือ

ใช้ตัวไหนถ่ายมาดูหน่อย