การใช้คำสั่ง serial.read()

(Bike) #1

ถ้าเราให้มันอ่านไฟล์มันจะเริ่มอ่านบรรทัดแรก ถ้าเราจะให้มันขึ้นบรรทัดใหม่ทำไงหรอ

0 Likes

(Permpol Thanapunnamas) #2

เอามาอ่านไฟล์อะไรหรอครับ serial.read() มันเอาไว้อ่านค่าที่รับมาจาก คีย์บอร์ดไม่ใช้หรอ

if(Serial.available() > 0)
  {
   savetxt = Serial.read(); //อ่านค่าจาก input serial ไปเก็บไว้ในตัวแปร savetxt
   Serial.print("= "); //สั่งปริ้นค่า "=" ออกมาโดยไม่ต้องขึ้นบรรทัดใหม่
   Serial.println(savetxt); //สั่งปริ้นค่า savetxt ออกมา แล้วขึ้นบรรทัดใหม่
  
   if (savetxt == 'a')
    {
     ledOn();
    }
    else if(savetxt =='b')
    {
     ledOff();
    }
  }
0 Likes

(Bike) #3

expected unqualified-id before ‘while’ คือไรหรอครับ

0 Likes

(Permpol Thanapunnamas) #4

เอามาจากไหนละคร้าาาพ

0 Likes

(Bike) #5

ไม่ครับมันขึ้น error แจ้งเตือนแบบนี้

0 Likes

(Permpol Thanapunnamas) #6

1.กำลังจะทำอะไร
2.ใช้โค้ตอะไร
3.ติด error อะไร

ผมต้องทราบทั้ง 3 ข้อนี้ให้ครบถ้วนก่อนถึงจะสามาถวิเคราะห์ได้ครับ รู้แค่บางข้อผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกัน

0 Likes

(Bike) #7

กำลังทำ loop while 2 อัน อยู่ใน void loop() ครับ
ใช้โค๊ด while(1) ปกติ ยังไม่ได้ดัดแปลง
พอรันแล้วมึงขึ้นตัวนั่นครับ

0 Likes

(Permpol Thanapunnamas) #8

วางโค้ตหน่อยครับ

0 Likes