ขึ้น SerialTimeoutException: Write timeout แก้ยังไงคะ

SerialTimeoutException: Write timeout
does not exist or your board is not connected
ทั้งๆที่กดUplond ได้ปกติ แต่พออัปลงบอร์ดดันขึ้นแบบนี้

มีสาย usb อันอื่นหรือไม่ลองเปลี่ยนดู